Organització

L’AMPA es compon d’una Junta directiva, que és l’òrgan responsable de l’Associació. La composició de la Junta es renova o es confirma per mitjà de l’Assemblea General que celebrem anualment a la tardor.

La Junta actual la conformem:

 • President: Jordi Balcells.
 • Secretari: Àngel Bescós.
 • Tresorer: Samuel Gonzalez.
 • Vocals:
  • Daniel Capitán.
  • Sandra Carrillo.
  • Mireia Font.
  • Carme Martinez.
  • Ramon Roca.
  • Loli Perez.
 • Administració: Elena Velasco.

A banda de les feines pròpies que comporten els càrrecs de president, secretària i tresorer, l’AMPA organitza la feina del curs per mitjà d’unes comissions que ens repartim entre els diversos components de la Junta. Les comissions són les següents:

Comissió de festes

Gestiona les festes o trobades que organitza l’AMPA de manera periòdica al llarg del curs, com ara el Juguem en família, la Trobada esportiva interescolar, la Festa de final de curs.

Integrants: Jordi Balcells i Carme Martinez.

Comunicació

Aquesta comissió s’encarrega de traspassar informació sobre activitats de l’AMPA a diversos mitjans del poble i de l’escola (l’agenda del mes, el programa de la Festa Major o la revista de l’escola).

També fa el seguiment de tota la informació que s’ha de publicar a la nostre web i xarxes socials: extraescolars, calendari escolar, festes i trobades, xerrades o circulars informatives.

Integrants: Samuel Gonzalez.

Menjador

Integrants: Samuel Gonzalez.

Socialització

Integrants: Ramón Roca

Pla d’entorn

Integrants: Jordi Balcells.

Manteniment

Integrants: Àngel Bescós.

Mares i Pares dinamitzadors

Per a informació sobre les Mares i Pares dinamitzadors feu click en el següent enllaç.

Integrants: Sandra Carrillo.